Rekisteriseloste

- henkilötietolaki (532/1999) 10§

Rekisterinpitäjä

MiminTalli Oy
Käenniementie 51
14930 Sappee
Puh. 050 548 3210

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Mimi (Tuija) Mannila, mimi@mimintalli.com

Rekisterin nimi

MiminTalli Oy:n ja Ohjelmamyynti.fi MT Oy:n yleisrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MiminTallin käyttäjä/asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustietoja kuten:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • kuvat edustettavilta artisteilta
  • osoite laskutettavilta asiakkailta

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

MiminTallin käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsee käyttämään vain rekisterinpitäjä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.